• 06
    KWI 2021

  • Kategoria:Miasto

    Wycinka oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na parku miejskim w Siewierzu

Wycinka oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na parku miejskim w Siewierzu

Dbając o bezpieczeństwo w parku miejskim w Siewierzu Gmina w dniu 7.04.2021 roku przystąpiła do wykonania zadania, mającego na celu usunięcie uschniętych drzew oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, których uschnięte, zwisające gałęzie szczególnie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników parku.

Do prac przystąpiła firma „Dalpinex” z Wilkowic, wyłoniona na postawie ogłoszonego zapytania ofertowego.

Całość przeprowadzonych prac wykonana zostanie techniką arborystyczną. Firma korzystając z dostępu linowego metodą sekcyjną (od góry) dokona wycinki drzew oraz dokona prześwietlenia koron wskazanych drzew, usuwając posusz i niebezpieczne konary.

Prace prowadzone są etapami, zabezpieczone są odpowiednim oznakowaniem oraz taśmami ostrzegawczymi. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny potrwać do 18 kwietnia.

Prosimy o nie wchodzenie na teren prowadzonych prac.

Za tymczasowe utrudnienia przepraszamy.