• DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 4 999 850,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

tablica informacyjna inwestycji

Na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 3 660 576,67 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

grafika informacyjna


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 2 106 062,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczy na realizację następujących inwestycji:

  • - kwotę 1 696 300,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni”
  • - kwotę 409 762,00 zł na „Przebudowę ulicy Krakowskiej w Siewierzu”

grafika informacyjna

grafika informacyjna


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej numer 608101S na ulicy Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie w Gminie Siewierz” otrzymała wsparcie w wysokości 3 253 077,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

tablica informacyjna