• DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na realizację inwestycji „Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowicach w Gminie Siewierz” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie
w wysokości 8 000 000,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej bocznej od ulicy Karsów w Wojkowicach Kościelnych” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie
w wysokości 1 999 200,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 4 999 850,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

tablica informacyjna inwestycji

Na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 3 660 576,67 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

grafika informacyjna

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Na realizację inwestycji „Naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 1 029 000,00 złotych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 2 106 062,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczy na realizację następujących inwestycji:

  • - kwotę 1 696 300,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni”
  • - kwotę 409 762,00 zł na „Przebudowę ulicy Krakowskiej w Siewierzu”

grafika informacyjna

grafika informacyjna


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz” otrzymała wsparcie w wysokości 4 328 981,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Siewierzu” otrzymała wsparcie w wysokości 2 944 714,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na realizację inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Siewierz” otrzymała wsparcie w wysokości 581 722,60 złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej numer 608101S na ulicy Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie w Gminie Siewierz” otrzymała wsparcie w wysokości 3 253 077,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

tablica informacyjna

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program „Dostępna przestrzeń publiczna”

Na realizację zadania „Budowa windy zewnętrznej przy budynku na ul. Słowackiego 1 w Siewierzu dla Ośrodka Pomocy Społecznej” Gmina Siewierz otrzymała wsparcie w wysokości 261 150,48 złotych ze środków programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

plakat informacyjny o dofinansowaniu