• Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje znajduje się lista organizacji pozarządowych, których celem jest udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Strona ta zawiera również wiele informacji na temat: praw osób niepełnosprawnych, zatrudnienia (zakładanie działalności gospodarczej, adresy zakładów pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej), jak również wiele publikacji na tematy związanie z niepełnosprawnością.

Instytucją, która zajmuje kluczowe miejsce w życiu osób z niepełnosprawnościami, jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Jest to fundusz celowy, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Na stronie internetowej funduszu https://www.pfron.org.pl/ można znaleźć informacje o programach i zadaniach na bieżące lata, programach unijnych, możliwości dofinansowania i refundacji zadań. Oddziały PFRON-u, znajdują się w każdym województwie, dla naszego regionu jest to oddział w Katowicach ul. Plac Grunwaldzki 8-10.