• JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

Sołectwo Sołtys Rada sołecka
Brudzowice Pani Lidia Kieras  Pan Krzysztof Musialik
 Pan Rafał Sroka
 Pan Marek Wypiór
 Pani Halina Wyszyńska
Dziewki Pani Kazimiera Machura  Pani Grażyna Kocot
 Pani Dorota Merta
 Pan Mariusz Myrta
Gołuchowice Pan Antoni Kocot  Pan Kamil Ciepiela
 Pani Monika Dyduch
 Pani Teresa Majeranek
 Pani Elżbieta Nawrot
Leśniaki Pani Zofia Machura  Pan Karol Czekaj
 Pani Teresa Lachór
 Pan Łukasz Rudy
 Pani Katarzyna Ziętek
Nowa Wioska Pani Hilara Surma  Pan Sławomir Czekaj
 Pan Paweł Widera
 Pani Joanna Ziętarek
Podwarpie Pani Teresa Wieczorek  Pani Zdzisława Białas
 Pan Krystian Biedroń
 Pani Anna Wieczorek
 Pan Krzysztof Wiencek
Tuliszów Pan Michał Lis  Pan Jan Furtacz
 Pani Danuta Matyja
 Pan Krzysztof Wysocki
Warężyn Pan Aleksander Draus  Pani Sylwia Filipczyk
 Pani Agnieszka Gajewska
 Pan Krzysztof Kania
 Pani Anna Sitek
Wojkowice Kościelne    Pan Sylwester Cesak
 Pan Zbigniew Cesak
 Pani Jadwiga Gruszka
 Pan Stanisław Waluszczyk
 Pani Danuta Żak
Żelisławice Pani Alicja Bieniek  Pan Przemysław Machura
 Pani Jadwiga Piechowska
 Pan Wacław Sułkowski
 Pani Krystyna Żurek