• JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

Sołectwo Sołtys Rada sołecka
 Lidia Kieras Krzysztof Musialik
Rafał Sroka
Marek Wypiór
Halina Wyszyńska
Kazimiera Machura Grażyna Kocot
Dorota Merta
Mariusz Myrta
Antoni Kocot Kamil Ciepiela
Monika Dyduch
Teresa Majeranek
Elżbieta Nawrot
Zofia Machura Karol Czekaj
Teresa Lachór
Łukasz Rudy
Katarzyna Ziętek
Hilara Surma Sławomir Czekaj
Paweł Widera
Joanna Ziętarek
Teresa Wieczorek Zdzisława Białas
Krystian Biedroń
Anna Wieczorek
Krzysztof Wiencek
Michał Lis Jan Furtacz
Danuta Matyja
Krzysztof Wysocki
Aleksander Draus Sylwia Filipczyk
Agnieszka Gajewska
Krzysztof Kania
Anna Sitek

Bożena Bednarczyk Sylwester Cesak
Zbigniew Cesak
Jadwiga Gruszka
Stanisław Waluszczyk
Danuta Żak
Alicja Bieniek Przemysław Machura
Jadwiga Piechowska
Wacław Sułkowski
Krystyna Żurek