• WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz typu: A

Karta informacyjna dla:

 • wniosków o wydanie decyzji
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego


Formularz typu: B

Karta informacyjna dla:

 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych


Formularz typu: C

Karta informacyjna dla:

 • projektów - polityk, strategii, planów lub programów


Formularz typu: D

Karta informacyjna dla:

 • polityk, strategii, planów lub programów


Formularz typu: E

Karta informacyjna dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • analiza porealizacyjnych
 • przeglądów ekologicznych
 • raportów o bezpieczestwie
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakadw górniczych
 • informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • dokumentw sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadow
   

Formularz typu: F

Karta informacyjna dla:

 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • rejestrów substancji niebezpiecznych
 • opracowań ekofizjograficznych
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływań na środowisko na jej terytorium
 • rejestrów poważnych awarii
 • prognoz oddziaływania na środowisko


Formularz typu: G

Karta informacyjna dla:

 • wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska