• DANE TELEADRESOWE URZĘDU

Urząd Miasta i Gminy Siewierz

 • ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz

 • Telefony do sekretariatu
  32 64 99 400
  32 64 99 401

 • Fax
  32 64 99 402

 • E-mail do sekretariatu
  siewierz@siewierz.pl

Adres skrytki ePUAP

Katalog e-usług na platformie PeUP - eUrząd

Adres e-Doręczeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Godziny pracy Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz
 • Poniedziałek

  7:30 - 15:30

 • Wtorek

  7:30 - 17:00

 • Środa

  7:30 - 15:30

 • Czwartek

  7:30 - 15:30

 • Piątek

  7:30 - 14:00

Numery kont bankowych Gminy Siewierz
 • Opłata śmieciowa
  25 1050 1142 1000 0023 9997 3466

 • Podatki, czynsze, kary, darowizny, opłata skarbowa i pozostałe dochody
  68 1050 1142 1000 0023 4375 8864

 • Wadia, zabezpieczenie robót
  04 1050 1142 1000 0023 4376 3799

 • Opłata parkingowa
  73 1050 1142 1000 0023 4928 9617

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie
Punkt wpłat bezgotówkowych czynny w godzinach pracy urzędu.

Struktura organizacyjna Urzędu - zawiera dane kontaktowe do poszczególnych referatów (telefony i emaile)