• Zbiór ważnych informacji

Deklaracja dostepności dla strony WWW (https://www.siewierz.pl) – link

Deklaracja dostępności dla BIP Siewierz (https://bip.siewierz.pl) – link

Zarządzenie Nr 120.62.2020 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz na lata 2020-2021 – link

Zarządzenie Nr 120.19.2022 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie miasta i Gminy Siewierz na lata 2022-2023 – link

Zarządzenie Nr 120.23.2024 w sprawie: przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz na lata 2024-2026 – link