• WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Urzędnik Wyborczy dla Miasta i Gminy Siewierz - Pani Beata Sikorska

zastępcze HR

Wybory Samorządowe w 2024 r.Miejska Komisja Wyborcza w Siewierzu

Adres siedziby Komisji 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16
Numery telefonów do Komisji 32 64 99 441

Skład Komisji:

 Przewodniczący Komisji  xxx
 Zastępca Przewodniczącego Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji