• Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe