• Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

DYREKTOR: mgr Janusz Stelmach

Dzwonki
 • Lekcja 1

  8:00 - 8:45

 • Lekcja 2

  8:50 - 9:35

 • Lekcja 3

  8:45 - 10:30

 • Lekcja 4

  11:45 - 11:30

 • Lekcja 5

  11:45 - 12:30

 • Lekcja 6

  12:40 - 13:25

 • Lekcja 7

  13:30 - 14:15

 • Lekcja 8

  14:20 - 15:05

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Janusz Stelmach

 • Wicedyrektor
  mgr Grażyna Kocot

Skład Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Brudzowicach
 • oddział przedszkolny w Brudzowicach
 • oddział przedszkolny w Dziewkach

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach to szkoła z tradycjami zmierzająca ku nowoczesności

Szkoła w Brudzowicach istnieje od 1892 roku, a w obecnym budynku funkcjonuje od 1 września 1960 roku jako jedna ze Szkół-Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. W 2001 roku została wybudowana nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, z której korzystają nie tylko uczniowie, ale i chętni mieszkańcy gminy. Od roku szkolnego 2003/2004 zaczyna funkcjonować Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Od roku szkolnego 2011/2012 zmienia się obwód szkolny i do rejonu Zespołu Szkół w Brudzowicach zostają włączone oddziały przedszkolne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dziewkach. Z dniem 1 września 2017 r., w związku z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) Zespół Szkół w Brudzowicach został przekształcony w Szkołę Podstawową w Brudzowicach. Dyrektorem szkoły jest Janusz Stelmach, nauczyciel dyplomowany z ponad 20-letnim stażem pedagogicznym. Nasi uczniowie w ostatnich latach osiągają na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych wyniki na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Równie ważne jak dbałość o dobre wyniki nauczania jest zapewnienie dzieciom przyjaznej atmosfery w placówce i poczucia pełnego bezpieczeństwa, także poprzez pełen monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

Oferta zajęć edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną i opiekuńczo - wychowawczą, zapewniamy:

 • opiekę pedagoga szkolnego i higienistki;
 • zajęcia świetlicowe;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • koła zainteresowań: historyczne, matematyczne, plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, ekologiczne, literackie, teatralne, wokalno-taneczne, sportowe, przyrodnicze;
 • gry i zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw;
 • zajęcia sportowe na nowoczesnej sali gimnastycznej;
 • wycieczki edukacyjne powiązane tematycznie z realizowanymi treściami programowymi i wychowaniem patriotycznym;
 • lekcje biblioteczne wspierające edukację czytelniczą;
 • stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu;
 • możliwość: wyrównywania szans edukacyjnych oraz pracy z dzieckiem zdolnym;
 • wstępną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka;
 • indywidualne traktowanie każdego dziecka. Dodatkowe informacje o szkole
 • Szkoła położona jest na malowniczym terenie w sąsiedztwie lasów, pól i łąk, co daje naszym uczniom możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. W naszej szkole nauka przychodzi przyjemnie, z łatwością i bez stresów.

Czego uczymy?

 • Poszanowania godności ludzkiej
 • Tolerancji wobec innych kultur (do naszej szkoły uczęszczają również cudzoziemcy)
 • Otwartości na potrzeby ludzi potrzebujących, niepełnosprawnych i chorych
 • Mądrego uczestnictwa w kulturze masowej
 • Dbałości o środowisko naturalne

Jak spędzamy wolny czas?

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych pozwala rozwijać zainteresowania i pasje uczniów w dziedzinie historii, muzyki, ekologii, języków obcych, również w ramach projektów unijnych
 • Organizujemy pikniki rodzinne, jasełka, spotkania okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi - Organizujemy konkursy na szczeblu szkolnym i gminnym.
 • Współpracujemy z lokalnymi organizacjami społecznymi: Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym NIWY, Klubem Sportowym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Kołem Emerytów i Rencistów, Ochotniczą Strażą Pożarną i Policją.

Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

 • Mała liczba uczniów w klasach pozwala na indywidualne podejście do każdego z nich, co przyczynia się do lepszego poznania ich indywidualnych predyspozycji i potrzeb
 • Odnosimy sukcesy w konkursach naukowych, artystycznych i sportowych
 • Nasza szkoła dysponuje bogato wyposażonymi salami zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów, dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, tablicami interaktywnymi, salą gimnastyczną, placykiem i miejscem zabaw
 • Corocznie organizujemy wyjazdy uczniów klas na zieloną szkołę
 • Organizujemy wyjazdy na basen
 • Organizujemy coroczne spotkania z przedstawicielami Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Dbamy o wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży
 • W czasie lekcji korzystamy z Internetu, wykorzystujemy tablice interaktywne i multimedia
 • Odkrywamy tajemnice przyrody poprzez bezpośrednie z nią obcowanie
 • Spędzamy przerwy na świeżym powietrzu
 • Jesteśmy szkołą otwartą na świat, korespondujemy z uczniami z innych krajów; Niemiec, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Czech, Litwy, Francji, uczestniczymy w wielu projektach unijnych. Niepowtarzalny charakter szkoły, sprawia, że jest ona dla uczniów prawdziwy

Szkoła Podstawowa oraz oddział przedszkolny w Brudzowicach:

Oddział przedszkolny w Dziewkach: