• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

DYREKTOR: mgr Aleksandra Młynarska

Dzwonki
 • Lekcja 1

  8:00 - 8:45

 • Lekcja 2

  8:50 - 9:35

 • Lekcja 3

  9:40 - 10:25

 • Lekcja 4

  10:40 - 11:25

 • Lekcja 5

  11:40 - 12:25

 • Lekcja 6

  12:30 - 13:15

 • Lekcja 7

  13:20 - 14:05

 • Lekcja 8

  14:10 - 14:55

 • Lekcja 9

  15:00 - 15:45

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Aleksandra Młynarska

 • Zastępca
  mgr Robert Machura

Skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wojkowicach Kościelnych
 • Publiczne Przedszkole w Wojkowicach Kościelnych

INFORMACJA O SZKOLE:

Priorytetem działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych jest nauczanie i wychowanie z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania, nowatorskiego kształcenia z zastosowaniem metod multimedialnych przygotowującego dzieci i młodzież do funkcjonowania w nowoczesnej rzeczywistości. W naszej szkole przyjęto wielokierunkowy sposób organizacji zajęć, tak, aby każdy uczeń mógł skorzystać z dogodnej dla siebie oferty edukacyjnej. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Oferujemy atrakcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe, szkółkę piłkarską, gimnastykę korekcyjną, gry i zabawy ogólnorozwojowe. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej mogą doskonalić swoje umiejętności na kółku dziennikarskim, językowym. Dla artystów przeznaczone są ciekawe zajęcia koła recytatorskiego, wokalnego, chóru czy nauka gry na instrumentach. Młodzi przyrodnicy rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć koła przyrodniczego i ekologicznego. Nasi wychowankowie zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga. Baza szkoły zapewnia bardzo dobre warunki nauczania i wychowania. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, 2 pracowniami komputerowymi, salami multimedialnymi, biblioteką i czytelnią, 2 świetlicami szkolnymi, stołówką, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, salą zajęć twórczych. Bardzo ważną funkcją w podnoszeniu efektów kształcenia i wychowania jest udział szkoły w licznych projektach edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu szkoła wzbogaciła się w znaczną ilość pomocy dydaktycznych, uczniowie zyskali dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele mają możliwość nieodpłatnego udziału w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym. Przed nami nowe wyzwania i czas realizacji nowych przedsięwzięć. Podejmujemy działania aby pozyskać nowe środki z funduszy UE.

Wymiernym efektem opisanej powyżej aktywności szkoły jest stworzenie możliwości każdemu uczniowi odkrywania swoich uzdolnień, ich rozwój i prezentację na terenie szkoły lub poza nią. To wszystko składa się na poprawę samooceny uczniów, gdyż pozytywne budowanie własnej wartości to bardzo ważny element w życiu młodego człowieka, a stworzenie równych szans wszystkim uczniom wpływa na poczucie sprawiedliwości, integrację społeczności szkolnej i jej ciepły klimat. Warunki rozwoju uczniów tworzone przez szkołę i bogata oferta edukacyjna są doceniane przez młodzież i rodziców.

Baza sportowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych składa się z:

 • dużego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w którego skład wchodzą:
  • boisko do piłki ręcznej
  • dwa boiska do koszykówki
  • boisko do siatkówki
 • małego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w którego skład wchodzą:
  • boisko do koszykówki
  • boisko do siatkówki
 • boiska do siatkówki plażowej
 • bieżni lekkoatletycznej 60 metrowej
 • bieżni i skoczni do skoku w dal
 • ścieżki zdrowia
 • placu zabaw

Kompleks ten robi bardzo dobre wrażenie. Dzieci i młodzież mogą tutaj spędzać aktywnie czas, nie tylko w trakcie zajęć lekcyjnych. Obiekty te są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców naszej gminy również w godzinach popołudniowych. Zapraszamy do aktywnego wypoczynku.

Sale komputerowe i multimedialne

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych posiadamy sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedia. Funkcjonują dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto posiadamy pracownie wyposażone w 4 tablice interaktywne, w tym jedną mobilną. Podczas zajęć w tych pracowniach nauczyciele i uczniowie, stosując aktywne metody pracy, mają do dyspozycji: komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne pozwalające na prezentacje i projekcje prac uczniowskich oraz korzystanie z programów komputerowych, które w atrakcyjny i ciekawy sposób pozwalają nauczycielom przekazywać wiedzę naszym uczniom.