• 01
    MAR 2021

  • Kategoria:OFERTY PRACY

    Nabór na wolne stanowisko pracy na zastępstwo - Pomoc administracyjna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na zastępstwo - pracownik administracyjny. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Wykształcenie minimum średnie. 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia...