• 24
  MAR 2021

 • Kategoria:Miasto

  PROMUJ SIĘ JAKO MARKA LOKALNA - ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PROMUJĄCYM PRODUKTY LOKALNE

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają: KONKURS „MARKA LOKALNA”.

    Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech ww. Lokalnych Grup Działania, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej. Konkurs obejmuje 4 kategorie:

 1. produkt spożywczy,
 2. sztuka / rękodzieło,
 3. produkt użytkowy / rzemiosło,
 4. produkt turystyczny / rekreacyjny.

    Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

    Nagrody dla laureatów konkursu:

 • Oznakowanie produktu / usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
 • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
 • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
 • Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych: