• 29
    MAR 2021

  • Kategoria:Miasto

    Informacja o terminie rozpoczęcia prac geodezyjnych na terenie powiatu będzińskiego

 

    Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2021r. na terenie powiatu będzińskiegorozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętychDecyzją numer 3/2020 (IFXIII.747.14.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorzenaftowym z 21 września 2020 r.

 

    Na działkach w gminie Siewierz (obręby Siewierz, Leśniaki, Żelisławice, Słowik, Gołuchowice)oraz w gminie Sławków (obręb Sławków),położonych na trasie planowanego rurociągu, geodeci będą wykonywać tyczenia obszaru objętego pracami budowlanymi. Ich prace będą prowadzonezgodnie z zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

    Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacjistrategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Inwestorem jest przedsiębiorstwo PERN S.A, spółka skarbu państwa odpowiedzialna za magazynowanie oraz logistykę ropy naftowej i paliw.Zadanie realizuje konsorcjum firm budowlanych Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu.

 

    Pytania w sprawie prac geodezyjnych można kierować do:

  • Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tel. 731 690 900) – w zakresie w zakresie prac geodezyjnych.
  • Kierownik budowy (tel. 668 212 799) – w zakresie informacji o robotach budowlanych.

 

    Pod numerem telefonu 600 329 027 uzyskacie Państwo informacjęo całym przebiegu procesu inwestycji.

 

    Więcej o inwestycji można przeczytać na stronie https://boronowtrzebinia.pl