• 06
    KWI 2021

  • Kategoria:Miasto

    Wkrótce ruszy akcja deratyzacji

zdjęcie

     Informujemy, że w okresie od 15 do 30 kwietnia 2021 r. należy przeprowadzić na terenie Miasta i Gminy Siewierz powszechną akcję deratyzacji. Akcja polega na jednolitym wyłożeniu trutki w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodarstwach rolnych, sieciach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.

     Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do akcji, tj. do 14 kwietnia 2021 r. zobowiązani są do oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych miejsc oraz do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.

     W czasie wykonywania czynności związanych z deratyzacją należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Padłe  gryzonie należy usuwać na bieżąco i przekazać do utylizacji uprawnionej firmie. W dniu 30 kwietnia 2021 r. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić nieruchomość. Akcję deratyzacji przeprowadzają właściciele nieruchomości.