• 03
    MAJ 2021

  • Kategoria:Miasto

    230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie a druga na świecie konstytucja. W celu upamiętnienia tej rocznicy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Gminy Siewierz oraz powiatu będzińskiego złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod pomnikiem ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej.

Kwiaty składali: Senator RP Beata Małecka-Libera, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński oraz Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk.