• 03
    CZE 2021

  • Kategoria:Miasto

    Nowy Żłobek Gminny w Siewierzu zaprasza dzieci w wieku do lat 3!

Szczegółowe informacje i regulamin rekrutacji są dostępne na stronie: https://publiczneprzedszkolesiewierz.szkolnastrona.pl/

Karta zgłoszeniowa i oświadczenie woli są dostępne do pobrania poniżej.

Karty zgłoszeniowe należy składać w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu przy ul. Słowackiego 1 .