• 30
    PAZ 2019

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Remont drogi gminnej – ul. Miłej w Żelisławicach

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej – ul. Miłej w Żelisławicach

Zakres zadania:

  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa, o długości 410 mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą do zjazdów do ostatnich, zamieszkałych posesji przy drodze, 
  • droga została częściowo sfrezowana, ścięto i wyrównano istniejące pobocza, ułożono nowe pobocza o szerokości 0,5 m po obu stronach drogi.

Zakończenie inwestycji: październik 2019 r.

Całkowity koszt inwestycji: 143,7 tys. zł w tym 25.123,78 zł z Funduszu Sołeckiego Żelisławic