• 16
    LIS 2020

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa chodników przy ul. Słowackiego w Siewierz oraz remont chodników w okolicy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Zakres zadania:

Budowa chodników przy ul. Słowackiego, remont chodnika na Placu Wojska Polskiego oraz remont dojścia do pomnika ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej wraz z wymianą nawierzchni przed samym pomnikiem.


Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Siewierz na 2020 rok.

Zakończenie inwestycji: listopad 2020 r.

Koszt wykonania robót budowlanych objętych wnioskiem z budżetu obywatelskiego wyniósł 47.273,43 zł, a koszt remontu chodnika przed pomnikiem wyniósł 22.919,33 zł.

Dodatkowo Gmina Siewierz poniosła koszt w wysokości 6,5 tys. zł celem wykonania dokumentacji projektowej.