• 23
    CZE 2021

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

    Komunikat - "Dobry Start" (300+)

KOMUNIKAT

„Dobry Start” (300+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. nie będzie realizował świadczenia „Dobry Start” (300+).

Od 1 lipca 2021r. organem właściwym do składania wniosków i wypłaty świadczeń „Dobry Start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków na świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2021/2022, będzie odbywać się drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez:


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1092Przydatne strony: