• 30
    CZE 2021

  • Kategoria:Miasto

    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
nowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości

Od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych i  niemieszkalnych muszą złożyć deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli budynek posiada źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Jeżeli dla całego budynku wielolokalowego jest jedno źródło ciepła lub źródło spalania paliw, deklarację składa właściciel lub zarządca budynku czyli np. zarząd spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli mamy do czynienia z odrębnymi źródłami ciepła lub spalania paliw, dla każdego z lokali deklarację składa właściciel lub zarządca lokalu.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez aplikację dostępną na stronie www.zone.gunb.gov.pl.  Żeby to zrobić, należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji elektronicznie - deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz osobiście lub listownie.

Ważne: Niezłożenie deklaracji będzie karane mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Do pobrania:

  1. CEEB informator dla właścicieli i zarządców budynków
  2. Formularz deklaracji A – budynki i lokale mieszkalne
  3. Formularz deklaracji B – budynki i lokale niemieszkalne
  4. Film dot. CEEB - https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk

Deklaracje elektronicznie można złożyć pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/