• 23
    WRZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
w sprawie budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 4738S
ul. Piastów w Żelisławicach

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

wraz ze Starostą Powiatu Będzińskiego i przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Będzinie zapraszają wszystkich Mieszkańców Żelisławic na spotkanie informacyjne dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego która została wydana dla budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej w Żelisławicach ul. Piastów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 września 2021 r, o godz. 17:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach.

Tematem spotkania będzie przekazanie Mieszkańcom informacji na temat odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej w Żelisławicach ul. Piastów, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Na spotkaniu zostaną również omówione konsekwencje wynikające ze złożonego odwołania w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji.