• 09
  PAZ 2021

 • Kategoria:Miasto

  Złote i Diamentowe Gody 2021

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote i Diamentowe Gody to rocznice niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 50 i 60 lat! To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się 9 października 2021 r. w naszej Gminie. Na salę widowiskową Miejsko–Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu przybyli nasi Jubilaci w licznym towarzystwie rodzin, przyjaciół oraz znajomych.  

Złote Gody obchodziło w tym roku 17 par małżeńskich, natomiast jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowały 4 pary.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Damian Dawczyński oraz Sekretarz  Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek.

Pan Burmistrz dokonał uroczystego aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, następnie pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Wszyscy Jubilaci otrzymali również upominki, kwiaty i listy gratulacyjne.

Część artystyczną uświetnił występ naszych młodych artystów.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz czas wspomnień.

Jubileusz odbył się w doniosłej i pięknej atmosferze – były gratulacje, życzenia i kwiaty od członków rodzin, przyjaciół i wszystkich obecnych.

 

Jubilatami świętującymi w tym roku nadanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” byli:

 1. Barbara i Kazimierz Całkowie
 2. Henryka i Bronisław Czekajowie
 3. Teresa i Kazimierz Czyżowiczowie
 4. Grażyna i Mieczysław Dyduchowie
 5. Zofia i Jan Filipczykowie
 6. Maria i Adam Kocotowie
 7. Teresa i Jan Kuźniarowie
 8. Lidia i Stanisław Lenarcikowie
 9. Danuta i Tadeusz Machurowie
 10.  Elżbieta i Jan Mertowie
 11.  Wanda i Henryk Niedbałowie
 12.  Daniela i Tadeusz Papierniakowie
 13.  Maria i Bolesław Parzochowie
 14.  Teresa i Tadeusz Słomowie
 15.  Krystyna i Kazimierz Wójcikowie
 16.  Danuta i Alfred Żemłowie
 17.  Daniela i Andrzej Żurkowie

Diamentowe Gody obchodziły w tym roku następujące pary małżeńskie:

 1. Irena i Marek Gębicowie
 2. Bogusława i Roman Hącowie
 3. Genowefa i Józef Lorencowie
 4. Eleonora i Stefan Tomczykowie

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności!