• 12
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Jubileusz 10-lecia Koła terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brudzowicach

Koło terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brudzowicach świętuje jubileusz 10-lecia.

Z tej okazji, na ręce Przewodniczącej Koła Lidii Kieras, gratulacje w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Siewierz przekazał Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński.

Ponadto najlepsze życzenia z okazji Dnia Seniora Członkom Koła przekazał Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk.

W części artystycznej dla emerytów wystąpiła miejscowa młodzież.