• 13
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto, Urząd

    Zbliża się termin wymiany pieców

KTÓRE KOTŁY NALEŻY WYMIENIĆ DO KOŃCA 2021 ROKU?

W związku z obowiązującą na terenie województwa śląskiego uchwałą antysmogową, zbliża się ważny termin dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają stare kotły węglowe. Zgodnie z zapisami uchwały, należy wymienić piec na urządzenie spełniające normy. W zależności od daty produkcji obecnego pieca należy to zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

  • kotły powyżej 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2021 r.
  • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
  • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.
  • kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Przypominamy też, że na terenie Gminy Siewierz realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Polega on na zapewnieniu mieszkańcom atrakcyjnego dofinansowania  do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Od 2011 r. z dotacji skorzystało już ok. 450 gospodarstw domowych. Łączna kwota wydatkowana na to zadanie opiewa na kwotę ok. 1. 340 000,00 zł. Zaznaczyć należy, iż dotacja z budżetu gminy nie jest jedyną formą wsparcia finansowego o jaką mogą ubiegać się mieszkańcy. W ramach podpisanego przez Gminę Siewierz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienia na obsługę programu priorytetowego "Czyste Powietrze", mieszkańcy Gminy Siewierz mogą liczyć na pomoc pracownika Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji.