• 13
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Zapraszamy do udziału w spotkaniu w sprawie Programu "Czyste powietrze"

Gmina Siewierz na mocy Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach współpracuje przy realizacji Programu „Czyste powietrze”. Do zadań Gminy należy między innymi uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie którego mają być organizowane spotkania informujące o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum cztery spotkania w roku. Realizując powyższe Porozumienie,

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz na II spotkanie organizowane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Piastowskiej 70 w dniu 19 października 2021 r. o godz. 17:00.

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z Programu „Czyste Powietrze”, aby uzyskać informacje o korzyściach jakie można z niego uzyskać.