• 25
    LIS 2021

  • Kategoria:Miasto

    Uzyskaj wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej!

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 2/2021

w zakresie Przedsięwzięcia:

P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 8 - 22 grudnia 2021 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 261 209,38 EUR/1 044 837,52 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
  • Forma wsparcia: Premia

Szczegóły na stronie LGD: http://www.lgd-brynica.pl/

plakat informacyjny