• 25
  LIS 2021

 • Kategoria:Miasto

  Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Siewierzu 2021

zdjęcie

W dniu 20 listopada br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siewierzu. Podczas obrad strażacy podsumowali pięcioletnią kadencję, wybrano nowe władze oraz określono kierunki działania na następną kadencję.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu dh Zdzisław Banaś, który otworzył obrady witając zaproszonych gości w osobach: Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej dh Mieczysław Skręt, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek, Wicestarosta Będziński dh Dariusz Waluszczyk,  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  Siewierz Damian Dawczyński oraz przedstawiciel biura senator Beaty Małeckiej-Libery Marek Węgrzynowicz. W obradach uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele do zarządu reprezentujący wszystkie jednostki z terenu Gminy Siewierz oraz ustępujący członkowie zarządu.

Zjazd był okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych członków związku. Odznaką „Za zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego” odznaczeni zostali:

 • dh Ireneusz Chosta
 • dh Bogusław Kieras

W podziękowaniu za aktywną działalność w strukturach Związku OSP RP w Siewierzu w mijającej kadencji pamiątkową statuetką uhonorowani zostali zasłużeni działacze ustępujących władz:

 • dh Antoni Bochenek
 • dh Ireneusz Chosta
 • dh Krzysztof Kozieł
 • dh Marek Machura
 • dh Mateusz Makieła
 • dh Wojciech Mańka
 • dh Wacław Świeboda
 • dh Stanisław Waluszczyk

Po dokonaniu wyboru komisji zjazdowych Prezes Zarządu dh Zdzisław Banaś przedstawił obszerne sprawozdanie za okres sprawozdawczy 2016- 2021. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący dh Wojciech Mańka, a sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik dh Piotr Drukała. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przyjęto uchwałę o powołaniu nowego zarządu spośród przedstawicieli wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych oraz dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej spośród delegatów na zjazd.

Po ukonstytuowaniu się nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Siewierzu przedstawia się następująco:

 • Prezes — dh Zdzisław Banaś
 • Wiceprezes — dh Dariusz Waluszczyk
 • Wiceprezes — dh Andrzej Bańka 
 • Wiceprezes/ Komendant M/G — dh Andrzej Machura
 • Sekretarz — dh Olga Brzozowska
 • Skarbnik — dh Piotr Drukała
 • Członek Prezydium — dh Stanisław Czerwiński
 • Członek Prezydium — dh Sylwia Filipczyk
 • Członek Prezydium — dh Łukasz Rudy
 • Członek Prezydium — dh Bogusław Kieras
 • Członek Zarządu — dh Wojiciech Duda
 • Członek Zarządu — dh Marcin Góralczyk
 • Członek Zarządu — dh Jerzy Kozerski
 • Członek Zarządu — dh Bartłomiej Machura
 • Członek Zarządu — dh Marcin Mrowiec
 • Członek Zarządu — dh Przemysław Machura
 • Członek Zarządu — dh Mariusz Myrta
 • Członek Zarządu — dh Artur Nowak
 • Członek Zarządu — dh Paweł Papierniak
 • Członek Zarządu — dh Marcin Woźniak

W skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Z OSP RP w Siewierzu weszli:

 • Przewodniczący — dh Mateusz Olszewski
 • Wiceprzewodniczący — dh Michał Gruszka
 • Sekretarz — dh Marceli Sroka
 • Członek — dh Marcin Cesak
 • Członek — dh Marek Bacia 

W dalszej części obrad dokonano wyboru  delegatów na Zjazd Powiatowy oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Będzinie.

Podczas obrad określono kierunki działania Związku OSP RP w Siewierzu na następną kadencję zawarte w uchwale programowej.

Na zakończenie obrad Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel w swoim wystąpieniu wyraził swoje uznanie dla dotychczasowej działalności naszego związku oraz złożył gratulacje na ręce nowo wybranego Prezesa. W podobnej tonacji wyraził się w swoim wystąpieniu dh Mieczysław Skręt dziękując za dotychczasowa współprace i wyrażając nadzieję na równie owocne następne 5 lat. Gratulacje dla nowo wybranych władz i podziękowanie za dotychczasową działalność w imieniu Senator RP wyraził przedstawiciel biura Pan Marek Węgrzynowicz.