• 26
    LIS 2021

  • Kategoria:Miasto

    W urzędzie działa pętla indukcyjna

W urzędzie działa pętla indukcyjna

Wychodząc naprzeciw problemom osób słabosłyszących, które odwiedzają Urząd Miasta i Gminy Siewierz, w Punkcie Obsługi Interesanta została zainstalowana stanowiskowa pętla indukcyjna – urządzenie, które zwiększa komfort słyszenia i pozwala na lepsze rozumienie informacji przekazywanych osobie słabosłyszącej, dzięki wyeliminowaniu lub zredukowaniu dodatkowych dźwięków występujących w otoczeniu.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Głównym celem projektu jest poprawienie komunikacji pomiędzy osobą słabosłyszącą, korzystającą z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, a obsługującym ją urzędnikiem.

Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu, pomimo iż są użytkownikami aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, często mają problemy w komunikowaniu się. Mitem jest, że „im głośniej mówimy, tym lepiej jesteśmy rozumiani przez osobę słabosłyszącą”, ponieważ osoby niedosłyszące zazwyczaj nie potrzebują głośnego sygnału. Dla nich ważne jest wyeliminowanie lub zredukowanie wszelkich zakłóceń, a w szczególności pogłosu, które aparat lub implant również wzmacnia, przez co utrudnia rozumienie mowy. Aby osoba słabosłysząca mogła odbierać sygnał dźwiękowy z pętli indukcyjnej musi korzystać z aparatu słuchowego bądź implantu ślimakowego, posiadającego cewkę indukcyjną.

Mamy nadzieję, że to udogodnienie wpłynie na poprawę obsługi osób słabosłyszących, które załatwiają sprawy w urzędzie i ułatwi komunikację z urzędnikami.

Oznakowanie pętli indukcyjnej:

pętla indukcyjna - ikona