• 01
    GRU 2021

  • Kategoria:Miasto

    Otwarcie "Zielonej Pracowni" w Wojkowicach Kościelnych

   W dniu 1 grudnia 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych otwarto oficjalnie „Zieloną Pracownię" – nowoczesną i w pełni wyposażoną salę dydaktyczną na potrzeby kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych oraz geograficznych.

   W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Radna Rady Miejskiej w Siewierzu Renata Cesak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Damian Dawczyński, Sekretarz Gminy Siewierz Urszula Radziwołek, Skarbnik Gminy  Agnieszka Zarychta, Sołtys Sołectwa Wojkowice Kościelne Bożena Bednarczyk, pracownicy UMiG Siewierz oraz Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

   Utworzenie pracowni było możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu edukacyjno-ekologicznego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - „Zielona Pracownia 2021" w wysokości 50.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 51.442,00 zł.

   W ramach realizacji projektu zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i laboratoryjne, sprzęt multimedialny, telewizor o dużym formacie, zupełnie nowe meble oraz ciekawie zaaranżowano wnętrze sali.

   Lekcje w zielonej pracowni nie będą ograniczać się do schematów i podręczników. Znajdują się tutaj szkielet, model człowieka i jego poszczególnych narządów - serca, oka czy mózgu. Są też nowe globusy, kolekcje okazów ze świata roślin i zwierząt, zestawy do badania wody, powietrza i gleby.

   Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie mogą dosłownie „rozebrać człowieka na części”, wziąć kość udową w rękę czy dokonać analizy budowy układu kostnego ptaka, ryby czy szczura. To bardzo ważne, aby dzieci ucząc się, uruchamiały wszystkie swoje zmysły- mogły dotknąć szkieletu, a nie tylko oglądać go na ilustracji w podręczniku.

   Bogata kolekcja preparatów mikroskopowych pozwoli sięgnąć w głąb organizmów. Dzięki nowoczesnemu mikroskopowi z kamerą będzie możliwe oglądanie obrazu w większym formacie. Dzięki pracowni „Młodzi Ekolodzy” uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i wyciągać wnioski.

   Przypominamy, że w ubiegłym roku, w ramach projektu WFOŚiGW w Katowicach „Zielona Pracownia 2020", podobna sala dydaktyczna powstała w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach.