• 02
    GRU 2021

  • Kategoria:Miasto

    Wykonawca budowy dróg Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie wybrany

   W dniu 2 grudnia br. Gmina Siewierz podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej numer 608101S na ulicy Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie w Gminie Siewierz, z firmą „Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.” z siedzibą w Boronowie.

   Umowa obejmuje m.in. przebudowę drogi gminnej na ulicy Radosnej w Tuliszowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szeroką do skrzyżowania z ulicą Spacerową. W ramach tego odcinka nastąpi wykonanie jezdni z obustronnymi ściekami z kostki granitowej wraz z zaprojektowanym jednostronnym chodnikiem, poboczami, zjazdami indywidualnymi, zjazdami publicznymi.

   Przebudowana zostanie droga na ulicy Gwiezdnej w Tuliszowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Radosną do granicy skrzyżowania z ulicami Świerkową i Dębową, w tym wykonana będzie jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi ściekami z kostki granitowej.

   Przebudowie zostanie również poddana droga gminna na ulicy Szerokiej w Tuliszowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Radosną do skrzyżowania z ulicami Widokową i Hektary. W tym zakresie zakłada się wykonanie jezdni z obustronnymi ściekami z kostki granitowej wraz z zaprojektowanym jednostronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, poboczami, zjazdami indywidualnymi oraz zjazdami publicznymi.

   Wraz z robotami związanymi z branżą drogową zostaną również wykonane: odwodnienie, przebudowa sieci wodociągowej czy budowa energooszczędnego oświetlenia z siecią kablową podziemną. Po zakończeniu planowanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych na ulicy Szerokiej.

   Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do dnia 2 października 2022 r. Koszt robót wyniesie 6.871.808,42 zł brutto.