• 02
    GRU 2021

  • Kategoria:Miasto

    Otrzymaliśmy dofinansowanie dla szkół na utworzenie "Laboratoriów przyszłości"

zdjęcie

Gmina Siewierz otrzymała środki w wysokości 381.600,00 zł na realizację rządowego programu edukacyjnego „Laboratoria Przyszłości".

Dzięki środkom pozyskanym w ramach „Laboratoriów Przyszłości" wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Siewierz będą miały możliwość doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia techniczne, które pozwolą kształtować kompetencje uczniów między innymi w zakresie techniki, inżynierii, informatyki oraz matematyki. Nowoczesny sprzęt, który pojawi się w placówkach już w bieżącym roku szkolnym, z całą pewnością uatrakcyjni zajęcia i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, czy innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań.

Program edukacyjnego wsparcia szkół "Laboratoria przyszłości", stanowi jeden z postulatów „Polskiego Ładu", który został sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.