• 31
    MAJ 2021

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    ODBUDOWA MURÓW OBRONNYCH ZAMKU SIEWIERSKIEGO

Zakres zadania: odsłonięcie, konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu wraz z wykonaniem kom- pleksowych badań archeologicznych; wyeksponowanie stanowiska artyleryjskiego wraz z koszokopami.

Koszt zadania: 3,3 mln zł. Dofinansowanie: 2,53 mln zł ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie inwestycji: maj 2021