• 04
    KWI 2022

  • Kategoria:Ukraina

    Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w ukraińskim systemie oświaty

Rodzice / opiekunowie uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy kontynuują naukę w ukraińskim systemie kształcenia na odległość proszeni są o złożenie załączonego poniżej oświadczenia do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz lub do dyrektorów placówek szkolnych.

Просимо,заповнити заяву, опікунів дітей з України, які проживають у Польщі та навчаються в системі науки України