• 18
  CZE 2022

 • Kategoria:Miasto

  Jubileusz 65-lecia Orkiestry Dętej OSP Brudzowice

W sobotnie popołudnie 18 czerwca Orkiestra Dęta OSP Brudzowice świętowała jubileusz 65-lecia działalności. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji członków orkiestry koncelebrowana przez ks. proboszcza Stanisława Straża i ks. prałata Stanisława Kocota. 

W części oficjalnej uroczystości przybliżono rys historyczny orkiestry oraz wręczono odznaczenia strażackie zasłużonym członkom OSP Brudzowice i Orkiestry Dętej. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagrody MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS za 2021 rok, którą uhonorowani zostali Orkiestra Dęta OSP Brudzowice oraz Jan Bańka. Najwyższą nagrodę samorządu Miasta i Gminy Siewierz wręczył laureatom Burmistrz Zdzisław Banaś. 

W imieniu nagrodzonych za nominację oraz przyznanie nagrody podziękował Jan Bańka. 

- To zaszczyt znaleźć się wśród tak zasłużonych osób. Jestem starszy od orkiestry i doskonale pamiętam jej początki. Kiedy słyszałem pierwsze próby w szkole, byłem zachwycony, że ta powstaje w naszej miejscowości. Cieszę się, że przetrwała próbę czasu i wszyscy możemy uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości - mówił Jan Bańka. 

Burmistrz Zdzisław Banaś tak gratulował laureatom. 

- Mam ogromny zaszczyt wręczyć tę wyjątkową nagrodę zarówno Orkiestrze jak również Janowi Bańce, który od najmłodszych lat funkcjonuje w wielu organizacjach społeczno-kulturalnych i ciągle jest aktywny. Gratuluje Wam i życzę dużo zdrowia oraz dalszej tak udanej aktywności.

Następnie swoje gratulacje z okazji jubileuszu 65-lecia Orkiestry złożyli przybyli goście: Posłowie na Sejm RP Waldemar Andzel i Mateusz Bochenek, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Komendant Powiatowy PSP w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera, Radne Rady Miejskiej w Siewierzu Alicja Bieniek i Urszula Wilczek, Sołtys Sołectwa Brudzowice Lidia Kieras oraz Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.  

- Jubileusz to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności waszego sołectwa. To także okazja do wspomnienia wszystkich, którzy przyczynili się do powstania orkiestry i wnieśli ogromny wkład pracy w jej funkcjonowanie. Cieszę się, gdy widzę jak orkiestra rozwinęła się w ciągu ostatnich lat. W naszej gminie mamy cztery orkiestry dęte oraz orkiestrę reprezentacyjną z mażoretkami. Nasz samorząd dużo inwestuje w utrzymanie orkiestr, ale pragniemy dalej je wspierać, obserwując postępy. Jesteśmy z was dumni, szczególnie kiedy reprezentujecie nas poza granicami naszej gminy - gratulował Burmistrz.

- Dziękuję za waszą działalność, za podejmowanie edukacji muzycznej wśród naszych mieszkańców, jednocześnie gratulując dotychczasowych sukcesów. Z okazji jubileuszu, jeszcze raz dziękuję za cały dorobek wypracowany w ciągu tych 65 lat - dodał Zdzisław Banaś.

Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk w swoich gratulacjach przypomniał, że w minionym tygodniu również KGW Brudzowice otrzymało Nagrodę Starosty Będzińskiego w dziedzinie kultury. 

- Gratuluję całej społeczności tak wyjątkowych osób i organizacji. Wasza działalność jest dostrzegana nie tylko w gminie i powiecie, ale i w całym kraju, o czym świadczą dotychczasowe osiągnięcia. Rozsławiajcie dalej Brudzowice i całą Gminę Siewierz - mówił Wicestarosta.

Specjalne podziękowania dla wspierających orkiestrę oraz okolicznościowe statuetki przekazał Kapelmistrz Damian Duda. 

Następnie Orkiestra Dęta OSP Brudzowice zagrała dla zgromadzonej publiczności jubileuszowy koncert. W skład repertuaru weszły dobrze znane i popularne polskie piosenki, jak również zagraniczne przeboje, jak np. „The Final Countdown” zespołu Europe, czy „Happy” Pharella Williamsa. Koncert z humorem poprowadziła prezenterka Radia Piekary i wokalistka Inga Papkala.

Na scenie zaprezentowali się również lokalni artyści: Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice, solistki Karina Stuczeń, Nikola Urbańczyk, Jessika Urbańczyk, Oliwia Chłondzyńska oraz parafialna Schola Brudzo-Dziewki. 

Na zakończenie swoje utwory i aranżacje zagrał dobrze znany miejscowej publiczności muzyk i wokalista Karol Hadrych, który swoim koncertem wprowadził zgromadzonych w taneczny nastrój.

Poniżej prezentujemy sylwetki wyróżnionych nagrodą Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris za 2021 rok:

Orkiestra Dęta w Brudzowicach powstała w 1957 roku z inicjatywy Stanisława Czapli oraz Eugeniusza Stelmacha. Został wówczas powołany Zarząd i Komitet Organizacyjny orkiestry. Skład zarządu stanowili: Stanisław Czapla i Eugeniusz Stelmach, natomiast w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Antoni Machura, Franciszek Urbańczyk i Jan Michalczyk.

Pierwszym kapelmistrzem został Stanisław Skotarski z Przeczyc, który podjął się uformowania orkiestry i przygotowania zgłaszających się adeptów do gry na instrumentach. Kolejnym kapelmistrzem został Józef Klyta z Miasteczka Śląskiego, który prowadził lekcje w prywatnych domach członków orkiestry. W początkowym okresie orkiestra stanowiła samodzielną organizację, jednak w 1960 roku nastąpiło przyłączenie orkiestry do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach.

W 1964 roku Jan Klyta odszedł z orkiestry, a kolejnymi kapelmistrzami byli Czesław Nowak z Dąbia i Franciszek Nowak z Zawiercia. W 1986 roku funkcję tę objął Stefan Łebek z Katowic, który wówczas był również kapelmistrzem Orkiestry Dętej „Katowice”.

Ogromny wkład w sprawne funkcjonowanie Orkiestry Dętej OSP Brudzowice włożył Henryk Bednarczyk, który grał w niej (na trąbce) przez ponad 60 lat. Był on motorem działania orkiestry, załatwiał sprawy bieżące oraz przejął wszystkie obowiązki organizacyjne.

Od 2017 roku kapelmistrzem orkiestry jest Damian Duda - muzyk, instrumentalista współpracujący z wieloma orkiestrami, zespołami oraz artystami sceny śląskiej.

Orkiestra cały czas podnosi swój poziom artystyczny rozszerzając repertuar oraz organizując koncerty okolicznościowe dla mieszkańców Brudzowic, jak i pobliskich miejscowości. Bierze czynny udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i świeckich. Ponadto wielokrotnie  uczestniczyła w  Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych OSP Województwa Śląskiego. W 2012 roku orkiestra została uhonorowana Nagrodą Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

Orkiestra Dęta OSP Brudzowice jest przykładem na to, jak umiejętnie można łączyć kunszt artystyczny z zaangażowaniem na rzecz budowania i podtrzymywania lokalnej tożsamości. Jej działalność przyczynia się do popularyzowania i propagowania rodzimej kultury, podczas wielu uroczystości i koncertów, promujących Siewierz na mapie kulturalnej Śląska, Zagłębia i kraju.

Pan Jan Bańka, mieszkaniec Brudzowic urodził się w 1947 roku. Jest długoletnim działaczem społecznym, związanym szczególnie ze środowiskiem rolniczym. Swoją aktywność społeczną rozpoczął jako członek Związku Młodzieży Wiejskiej w Brudzowicach, której to organizacji przewodniczył w latach 1964 – 1974.

W latach 80-tych zaangażowany w działalność kulturalno-oświatową organizował Klub Prasy i Książki, który mieścił się w remizie w Brudzowicach. Współorganizował festyny i zabawy, a nawet grupę teatralną, z którą występował dla  miejscowej publiczności, ale także w regionalnej telewizji.

Przez lata działalności społecznej i kulturalnej dał się poznać jako człowiek życzliwy, żywo zainteresowany problemami wsi i jej mieszkańców. W latach 1999 - 2005 pełnił funkcję sołtysa Sołectwa Brudzowice. W 1999 roku zorganizował spotkanie z sołtysami z gminy Siewierz, podczas którego zdecydowano o powołaniu Stowarzyszenia Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Powiatu Będzińskiego, którego został Prezesem. Funkcję tę pełnił przez 13 lat.

Działalność społeczna na coraz szerszą skalę oraz aktywność na rzecz lokalnej społeczności sprawiły, że w 2002 roku wyborem mieszkańców Sołectwa Brudzowice Pan Jan Bańka uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Siewierzu. Funkcję radnego pełnił przez cztery kadencje, aż do 2018 roku.

Pan Jan Bańka zaangażował się w reaktywację Klubu Sportowego „Niwy” w Brudzowicach. Jest również aktywnym członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Niwy” w Brudzowicach - stowarzyszenia skupiającego mieszkańców i działaczy, którzy troszczą się o stan i rozwój swojej „małej ojczyzny” oraz organizują szereg przedsięwzięć integrujących mieszkańców.

Jest także mocno zaangażowany w działalność na rzecz osób starszych. W 2011 roku doprowadził do powołania Koła  Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brudzowicach. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, przy którym wraz z innymi członkami założył grupę teatralną „Apogeum”. Od 2016 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, a od 2019 roku członkiem Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu.

Pan Jan Bańka jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Będzinie. Jako lokalny animator historii, w 2004 roku czynnie zaangażował się
w opracowanie i wydanie książki „Przewodnik historyczny po miejscowościach gmin powiatu będzińskiego. Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz”.

Pan Jan Bańka poprzez dotychczasową działalność i pracę dowiódł wielokrotnie swojego przywiązania do Sołectwa Brudzowice oraz spraw jego mieszkańców, a jego wkład w rozwój Gminy Siewierz oraz upowszechnianie i wspieranie kultury z całą pewnością zasługują na powszechny szacunek.

W uznaniu dotychczasowych zasług otrzymał następujące odznaczenia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi - 1976 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1981 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1986 r.
 • Zasłużony dla Rolnictwa - 2006 r.
 • Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2007 r.
 • Złota Odznaka Honorowa  za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2012 r.