• 21
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Zmiana organizacji ruchu ciągu ulicy Kieleckiej w Siewierzu

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
w ciągu ulicy Kieleckiej w Siewierzu

Informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 900 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w ciągu ulicy Kieleckiej i ulicy Żwirki i Wigury w Siewierzu, związana z budową przejazdu kolejowego, w ramach realizowanego zadania „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Przedmiotowa zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie do 11 lipca 2022 roku.

Z uwagi na technologię prowadzenia prac na przejeździe kolejowym zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia przejazdu dla ruchu samochodowego. W związku z tym poprowadzony zostanie objazd przez drogę wojewódzką DW-793 oraz ulicę Oleśnickiego. Całość objazdu oznaczona zostanie znakami F-5, F-6 oraz F-9.

Informujemy jednocześnie, iż na przedmiotowym przejeździe zapewnione zostanie bezpieczne przejście dla pieszych, a w przypadku prowadzenia głębokich wykopów wykonawca prac zapewni bezpieczne kładki dla pieszych.

Zaznaczamy również, iż trasą wyżej wskazanego objazdu poruszać się będą również linie komunikacji zbiorowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Przedmiotowa tymczasowa zmiana organizacji ruchu została uzgodniona z Gminą Siewierz, jako zarządcą ulicy Kieleckiej oraz ulicy Żwirki i Wigury, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zarządem Transportu Metropolitalnego, Marszałkiem Województwa Śląskiego, Starostą Będzińskim, Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Referat Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej

UMiG Siewierz