• 24
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Siewierz

zdjęcie

W dniu 24 czerwca 2022 r. we wszystkich placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Siewierz odbyły się uroczystości zakończenia i podsumowania roku szkolnego 2021/2022.

Wakacje w naszej gminie rozpoczęło 1135 uczniów szkół podstawowych (w tym 183 absolwentów klas VIII) oraz 457 przedszkolaków. Miniony rok był okresem pełnym wyzwań związanych z prowadzeniem nauki w trybie zdalnym w I semestrze oraz przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w II semestrze, z których bieżący rok szkolny w naszych szkołach zakończyło 79 uczniów.

- Jako władze samorządowe Gminy Siewierz na różne sposoby wspieramy działalność oświatową. Jednym z nich jest realizacja dodatkowych projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dwóch lat wszystkie szkoły w Gminie Siewierz realizują projekt pn: Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz, w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających i specjalistycznych, przyczyniających się do lepszego rozwoju młodego pokolenia. Cieszy mnie niezmiernie, że wszystkie te działania przekładają się na sukcesy uczniów z naszej Gminy oraz bardzo wysokie wyniki osiągane podczas sprawdzianów, olimpiad i egzaminów zewnętrznych. Nasze działania to również nieustanne inwestowanie w infrastrukturę szkolną. W tym roku przygotowany zostanie m.in. projekt budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu, z którego kiedyś będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale i wszyscy mieszkańcy naszej gminy - zwrócił się w okolicznościowym liście skierowanym do całej społeczności szkolnej Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Za pracę, wysiłek i wszystkie przedsięwzięcia na rzecz oświaty i edukacji w Gminie Siewierz, dziękował nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, rodzicom i uczniom zgromadzonym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, życząc wszystkim beztroskiego wypoczynku podczas przerwy wakacyjnej. Podziękowania i życzenia złożyli również obecni na uroczystości goście: Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu Rafał Bański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Orłowska-Hirsa.