• 24
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Objazd dla autobusów linii 2A i 619

   Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w związku z budową przejazdu kolejowego w ciągu ulic Żwirki i Wigury oraz Kieleckiej w Siewierzu na czas realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w dniach od 27 czerwca 2022 roku do 26 lipca 2022 roku całkowicie wyłączone z ruchu zostaną fragmenty obu tych ulic. Tym samym, dla niżej wymienionych linii autobusowych wyznaczone zostały następujące trasy objazdowe:

  • trasa linii autobusowej nr 2A relacji Siewierz - Myszków, po obsłużeniu przystanku „Siewierz Dom Kultury” będzie przebiegała ulicami: Żwirki i Wigury, Oleśnickiego, DW-793 do włączenia się w trasę rozkładową na ulicy Kieleckiej (za rondem), na przystanku „Siewierz Piwoń”. Do obsługi zostanie włączony przystanek na ul. Oleśnickiego w Siewierzu (obok szpitala). Trasa powrotna przebiegać będzie analogicznie. Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: „Siewierz Przejazd Kolejowy”, „Siewierz Piwoń Leśna” i „Siewierz Piwoń Mostowa”.
  • trasa linii autobusowej nr 619 relacji Siewierz - Brudzowice, po obsłużeniu przystanków „Siewierz Dom Kultury” będzie przebiegała ulicami: Żwirki i Wigury, Oleśnickiego, DW-793, następnie ul. Kielecką do włączenia się na trasę rozkładową na ulicy Przemysłowej, na przystanku „Siewierz Przejazd Kolejowy”. Trasa powrotna przebiegać będzie analogicznie. Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: na ul. Oleśnickiego w Siewierzu (obok szpitala), „Siewierz Piwoń Mostowa” oraz „Siewierz Piwoń Leśna”;
  • trasa linii autobusowej nr 10.

   Za w/w utrudnienia w komunikacji miejskiej, Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach serdecznie przeprasza.