• 26
    LIP 2022

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia i informacje urzędowe

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Projekt zmiany Studium dostępny pod adresem https://bip.siewierz.pl/bipkod/27972371 - pozycja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz"