• 05
    SIE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Ostrzeżenie SMOGowe!

Powiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 05.08.2022 r.
 
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
 
 
W związku z informacją Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym z dnia 05.08.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
 
informuje
 
o ryzyku wystąpienia w dniu 05.08.2022 r. w godzinach 14:00-19:00 na obszarze powiatu będzińskiego przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu tj. II POZIOM (informacyjny i operacyjny) OSTRZEŻENIE.