• 13
  WRZ 2022

 • Kategoria:Miasto

  Weź udział w spotkaniu i miej wpływ na powstanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie LGD „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

zdjęcie

Tematem spotkań będzie m.in.:

 • zdiagnozowanie potrzeb,
 • wybranie i określenie celów strategii,
 • zdefiniowanie sposobów realizacji strategii,
 • stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii,
 • określenie grup docelowych.

Spotkania odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu:

 • 14 września 2022 r. - Gmina Mierzęcice, godz. 16:30, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. A. Zawadzkiego 163
 • 19 września 2022 r. - Gmina Bobrowniki, godz. 17:00, Dom Kultury w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121a
 • 20 września 2022 r. - Gmina Siewierz, godz. 17:00, Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych, ul. Piastowska 70
 • 21 września 2022 r. - Gmina Woźniki, godz. 16:30, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach ul. Górna 5