• 23
    LIS 2022

  • Kategoria:Miasto

    Pozyskaliśmy dofinansowanie na wsparcie dla uczniów z Ukrainy w szkołach

zdjęcie

Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie na realizację zadania Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Siewierz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 32.557,50 zł, co stanowi 90% wartości całkowitej zadania.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Siewierz.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 02.11.2022 do 31.03.2023. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.