• 17
    STY 2023

  • Kategoria:Miasto

    Czy drożyzna zagrozi samorządowym inwestycjom? Zawrotne kwoty w przetargu na przebudowę ulic Kościuszki i Ludowej w Siewierzu

W dniu 16 stycznia br. otwarte zostały oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu „Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności przebudowę dróg gminnych na ulicy Ludowej i Kościuszki wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Krakowską, Kopernika i Czarnieckiego oraz miejscami parkingowymi przy ulicy Kościuszki. W ramach zadania przewidziano wykonanie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi i publicznymi (istniejącymi i zaprojektowanymi) oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

W specyfikacji założono obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych, budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami oraz budowa dodatkowej studni kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnieckiego), przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie sieci gazowej.

Planowano przebudowę oświetlenia ulicznego, „przełożenie” sieci elektroenergetycznej naziemnej na doziemną wraz z demontażem istniejących elementów sieci, a także budowę kanału technologicznego wraz z odgałęzieniami do granic wszystkich posesji. Wokół pomnika Józefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki przewidziano wykonanie nowego chodnika oraz zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych. Wykonawca realizujący prace zostałby również zobowiązany do przeprowadzenia formalności, wycinki drzew, wprowadzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, a także uprzątnięcia terenu budowy.

Niestety Gmina Siewierz zmuszona jest unieważnić przedmiotowe postępowanie ponieważ dwie oferty otrzymane od wykonawców są zbyt wysokie. Gmina założyła w budżecie kwotę 10 mln złotych na realizację powyższej inwestycji. Tymczasem najdroższa ze złożonych ofert przewyższa tę kwotę dwukrotnie, sięgając 20,2 mln złotych! Korzystniejsza z ofert wyceniona została na 17 mln złotych, co również znacząco przewyższa kosztorys inwestorski.

Powyższe ceny są zdecydowanie zawyżone w stosunku do cen innych realizowanych obecnie inwestycji drogowych. Nawet sytuacja gospodarcza, w tym inflacja i podwyżki cen energii, paliwa oraz innych towarów i usług nie stanowią wytłumaczenia dla tak wysokich kwot.

Dla porównania podajemy ceny za budowę 1 metra bieżącego drogi wraz z infrastrukturą w ramach realizowanych w ostatnim czasie inwestycji drogowych w Gminie Siewierz:

  • Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu - 16,3 tys. zł (długość drogi: 432 mb)

  • Przebudowa ul. Szerokiej, Gwiezdnej i Radosnej w Tuliszowie - 4,5 tys. zł (dł. drogi: 1526 mb)

  • Budowa drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu - 5,5 tys. zł (dł. drogi: 701 mb)

Przedstawione w ramach przetargu oferty na przebudowę ul. Kościuszki i Ludowej o długości 721 mb są znacząco wyższe i sięgają odpowiednio 23,5 tysięcy oraz 28 tysięcy złotych za budowę 1 metra bieżącego drogi wraz z infrastrukturą.

Na realizację inwestycji przebudowy ulicy Ludowej i Kościuszki w Siewierzu Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.999.850,00 zł. Stanowi to niecałe 30% kosztów całej inwestycji, biorąc pod uwagę tańszą z otrzymanych ofert.

W związku z powyższym nasuwają się pytania o to jak samorząd ma realizować inwestycje budowlane w obecnych czasach? Czy tak wysokie ceny spowodowane są brakiem konkurencji wśród firm wykonujących prace drogowe? Jak przedstawione oferty mają się do cen na rynku? Z czego wynika tak duża rozbieżność między złożonymi ofertami? Czy warto wydawać 17 mln złotych na dwa krótkie odcinki drogi? Taka sytuacja podaje w wątpliwość możliwość zrealizowania inwestycji.

Gmina Siewierz ogłosi kolejne postępowanie dla tego zadania, licząc na otrzymanie niższych cen w ofertach.

Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.siewierz.pl/bipkod/036