• 01
    WRZ 2023

  • Kategoria:Miasto

    Tymczasowa zmiana organizacji ruchu przy przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Żwirki i Wigury - Kielecka

Informujemy, iż w związku z awarią rogatek drogowych przy przejeździe kolejowym, w ciągu ulicy Żwirki i Wigury - Kielecka, wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Przed przedmiotowym przejazdem kolejowym Polskie Koleje Państwowe ustawiły oznakowanie B-20 „stop”. Przedmiotowe oznakowanie obowiązywać będzie do czasu usunięcia awarii rogatek. Prosimy o wzmożoną ostrożność.