• 12
    WRZ 2023

  • Kategoria:Miasto, Urząd

    Harmonogram zebrań sołeckich

Informujemy, że rozpoczęły się zebrania sołeckie, których głównym tematem będzie ustalenie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok. Przedstawiamy Państwu następujący harmonogram: