• 16
    LIS 2023

  • Kategoria:Miasto

    Inauguracja Roku Kulturalnego i Akademickiego UTW 2023/2024

W czwartek 16 listopada br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu uroczyście zainaugurowano nowy rok kulturalny oraz akademicki w naszej gminie.

Inauguracja Roku Akademickiego i Kulturalnego zgromadziła w sali widowiskowej MGCKSiT znakomitą publiczność – słuchaczy, wykładowców i trenerów, przedstawicieli Rady Naukowo-Programowej siewierskiego UTW, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników gminnych placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawicieli sektora gospodarczego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, których powitali Prezes UTW Barbara Totoń oraz Dyrektor MGCKSiT w Siewierzu Jacek Gruszczyński.

Otwarcia nowego roku akademickiego i kulturalnego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który podziękował seniorom za ich energię oraz zaangażowanie, włożone w pracę na rzecz stowarzyszenia. Burmistrz podkreślił też ogromne znaczenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również innych organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, dzięki którym osoby starsze mogą nie tylko zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania, ale przede wszystkim pozostawać aktywne.

Głos zabrał także Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, który pogratulował zarządowi UTW oraz liderom poszczególnych sekcji prężnego rozwoju. 

"Aktualnie ze stowarzyszeniem jest związanych 193 członków, a chętnych wciąż przybywa. Tylko w bieżącym roku grono słuchaczy powiększyło się o 50 osób. Zainteresowanie mieszkańców organizowanymi zajęciami jest coraz większe, wobec czego stowarzyszenie stale poszerza ofertę sekcji, których w tym roku jest już 31 - przekazała w swoim przemówieniu Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu Barbara Totoń.

Po wysłuchaniu studenckiego hymnu "Gaudeamus Igitur" w wykonaniu zespołu wokalnego SiewieŻaki przyszedł czas na główną atrakcję wieczoru, jaką był wykład inauguracyjny dr. Leszka Woszczka pt: „Psychologia Biegu Życia”.

Dr Leszek Woszczek z wielką lekkością i humorem oraz w przystępny sposób przekazał wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów oraz największych wyzwań z zakresu psychologii rozwojowej.

Uroczystość swoim występem uświetnił zespół "Lady Vox" z towarzyszeniem muzyków pod kierunkiem dyrygenta Leopolda Stawarza, Zespół Wokalny SiewieŻaki oraz Zespół Taneczny WoKaDeR.

W ramach uniwersytetu podejmowana jest wielokierunkowa edukacja, m.in. w zakresie: medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi, czy wszechświecie. UTW zajmuje się także organizowaniem czasu dla osób starszych oraz ich aktywizacją w życiu społecznym.

Informacje o przedsięwzięciach zaplanowanych w nowym roku akademickim można znaleźć na stronie internetowej: https://siewierz.pl/miasto/uniwersytet-trzeciego-wieku-w-siewierzu/ogloszenia-utw