• 06
    GRU 2023

  • Kategoria:Miasto

    Ostrzeżenie SMOGowe 2!

Powiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 06.12.2023 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W związku z informacją Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym z dnia 05.12.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

informuje

o ryzyku wystąpienia od 1:00 w dniu 07.12.2023 r. do 24:00 w dniu 07.12.2023 na obszarze powiatu będzińskiego przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu tj. II POZIOM (informacyjny i operacyjny) OSTRZEŻENIE.

.