• 23
    STY 2024

  • Kategoria:Urząd, Miasto

    Informacja dla tegorocznych jubilatów obchodzących 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego

INFORMACJA

dla tegorocznych jubilatów obchodzących 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do zorganizowania uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, świętujących w 2024 roku 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego.

W związku z tym zapraszamy małżeństwa, posiadające stałe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Siewierz, które swój związek zawarły w 1974 roku, za równo na terenie Gminy Siewierz, jak również poza jej terenem, do pisemnego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu (budynek Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, parter, pokój nr 4, tel. kontaktowy: 32 64 99 416).

 

 

Prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które w roku 2024 będą obchodzić 60- tą rocznicę zawarcia małżeństwa. O powyższe informacje prosimy w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu

Beata Galon-Śliwa