• 19
    LUT 2024

  • Kategoria:Miasto

    Zaproszenie na spotkanie GIRL POWER!

Zaproszenie na spotkanie GIRL POWER!

 
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie stacjonarne „Girl Power!”, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17a 8 marca 2024 o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie przez doradcę zawodowego – p. Martę Staroszyńską.

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka ciałożyczliwości i samooceny – porozmawiamy o naszej cielesności, a także szkodliwości mediów społecznościowych oraz zdrowej relacji z ciałem w świecie rządzonym przez kulturę diet.

Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania. Termin zgłaszania chęci udziału do dnia 7.03.2024 r. osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892.

plakat promujący GIRL POWER