• 28
    MAR 2024

  • Kategoria:Miasto

    Otwarcie świetlicy wiejskiej w Warężynie

Świetlica wiejska w Warężynie została oddana do użytku. Z tej okazji 22 marca miało miejsce uroczyste spotkanie w ramach oficjalnego podziękowania dla mieszkańców oraz osób, które przyczyniły się do otwarcia świetlicy. Zebranych gości powitał Sołtys Sołectwa Warężyn Aleksander Draus. W uroczystości udział wzięli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński, Przewodnicząca Rady Miasta w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z radnymi, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Renisława Sułkowska oraz licznie zebranie mieszkańcy Warężyna oraz okolic.

W swoim okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przybliżył zebranym całą historię związaną z powstaniem tej inwestycji.

W skład budynku świetlicy wchodzą między innymi świetlica, zaplecze kuchenne, hol, pomieszczenia biurowe, sanitariów, porządkowe oraz gospodarcze. Świetlica jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstały nowe miejsca parkingowe i oświetlenie. Budynek został także wyposażony w instalacje fotowoltaiczną.

Koszt zadania wyniósł 1.09 mln zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie: 255 tys. ze środków dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 r. oraz 249 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 249 835,00 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - logo

 

logotypy partnerów projektu

Ponadto Gmina Siewierz zrealizowała zadanie Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie w ramach którego wykonany został zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie. W ramach zrealizowanego zadania zakupiono miedzy innymi następujące wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warężynie: sprzęt komputerowy w postaci 7 sztuk laptopów, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner), sprzęt multimedialny (zestaw tablica multimedialna interaktywna z projektorem, sprzęt nagłośnieniowy, meble do świetlicy wiejskiej (m.in. stoły, krzesła, biurko, regał, szafki, półki), zestaw gier edukacyjnych dla dzieci, sprzęt i gry sportowe (stół do ping-ponga), stół do gry m.in. w piłkarzyki, bramki do gry w piłkę nożną), książki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych do skorzystania świetlicy. Całkowity koszt zadania wyniósł 100.000,00 zł a udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na realizację zadania wyniosła 80.000,00 zł. Zgodnie z założeniami zrealizowane zadanie będzie służyć zaspakajaniu potrzeb społecznych mieszkańców sołectwa Warężyn.
 


Zadanie pn. Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.